A Viclinapack oferim solucions integrals d’envasat de sistema strip a través de la nostra pròpia marca i la representació de firmes internacionals en exclusiva.

ENVASADORES
VICPACK

Permet l’envasat d’una àmplia varietat de productes sòlids, líquids i en pols, un sistema versàtil, econòmic, fàcil d’usar i mantenir. Està disponible per a compra o lloguer.

LES NOSTRES
REPRESENTADES

Cadascuna de les nostres representades en exclusiva ofereix diferents solucions per a les seves necessitats: punxons i matrius per a màquines de comprimir, recobridores per a comprimits i dragees, desblistadores de comprimits i càpsules, segelladores per impulsos, equips de serialització i envasadores verticals en stick.

Viclinapack: representacions i envasat.

A Viclinapack oferim solucions integrals d’envasat a través de la nostra pròpia marca i la representació de firmes internacionals en exclusiva, en sistema strip.

Les nostres propostes responen a les necessitats de petites produccions i sèries curtes per als sectors farmacèutic, cosmètic, químic, promocional i alimentari. Disposem de solucions versàtils, econòmiques i fàcils d’usar i mantenir.

Amb més de 40 anys d’experiència i la nostra anàlisi contínua del sector, t’acompanyem en la compra o lloguer de maquinària d’envasat, així com en la seva instal·lació, posada en marxa i manteniment.

LA NOSTRA MARCA PRÒPIA

Viclinapack MS: versàtil, econòmica, fàcil d’usar i mantenir. El sistema MS permet l’envasat d’una àmplia varietat de productes sòlids, líquids i en pols.

La varietat de dosificadors que poden afegir-se a la nostra màquina envasadora permet personalitzar-la i adaptar la seva activitat a les necessitats de cada client. S’ajusta a qualsevol material termosoldable i està disponible tant per a lloguer com per a compra.

FIRMES REPRESENTADES EN EXCLUSIVA

Les solucions de les nostres firmes representades van dirigides a satisfer les necessitats i exigències de cada client.

La nostra llarga experiència al sector ens ha convertit en representant en exclusiva de diferents empreses líders globals.

Les nostres sis representades ofereixen solucions per a procés de compressió, recobriment de comprimits, desblistadores, segelladores, envasadores verticals i serialització.